Cennik - inne opłaty

WebMaster. Opublikowano w InterNET

 Cennik - inne opłaty

 

 Cennik - urządzenia

Nazwa usługi Cena
Konfiguracja urządzeń dostępowych będących własnością abonenta 30 zł
Usunięcie usterki powstałej z winy abonenta – usługa serwisowa 50 zł
Zmiana abonamentu na niższy o 1 poziom 150 zł
Opłata abonamentowa za podział łącza w obrębie lokalu 0 zł
Czasowe zawieszenie usługi – płatne z góry 30 zł
Ponowne podłączenie do sieci Internet po odłączeniu z powodu braku opłat 30 zł
Przejęcie uprawnień abonenckich - zmiana umowy 30 zł
Koszty upomnienia - Wezwanie do zapłaty 10 zł
Instalacja systemu Windows z oryginalnego nośnika dostarczonego przez abonenta 100 zł
Publiczny adres IP Tel.
 
Typ urządzenia Cena
Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 45 zł
Bezprzewodowa karta sieciowa USB 55 zł
Router bezprzewodowy 110 zł

Komunikaty

Brak komunikatów